“If you love what you do,

you won’t have to work a single day in your life.”

You can’t stop thinking about becoming a Maker, Shaper or Creator?
You have a spark, an idea, something you always wanted to do, but you don’t know where to start?
Get started by contacting Chambre des Métiers and step into craftsmanship.

Du hues dech schonn ëmmer gefrot wéi et wier e Maker, Shaper oder Creator ze sinn?
Du hues e Fonken, eng Iddi, eppes wat’s du schonn ëmmer wollts maachen, awer du weess net wou ufänken?
Kontaktéier d’Chambre des Métiers a maach den éischte Schrëtt an d’Handwierk.

Contact us – Kontaktéier eis

Watch the film

MAKE
SHAPE
CREATE

in Augmented Reality

Just hold down your finger in the middle of the screen and move your device to draw!

Dréck einfach mam Fanger op d’Mëtt vum Bildschierm a beweeg däin Telephon fir ze molen!

Open on Instagram™

Over 1800
Apprentices

Over 8000 companies

Almost 100’000
employees

Wat ass däin Handwierk?

Testimonials

#1 Charly Krau

#2 Jil Michels

#3 Yannick Schuler

#4 Daniel Steines